Frans Erkelens 1937

Frans Erkelens werd geboren in 1937 in Bandung, Indonesië. In 1960 studeerde hij cum laude af aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Den Haag. Na het winnen van de Esso artprize begon hij zijn carrière als surrealistisch schilder. Erkelens beschouwt zichzelf als een ‘archaïsch-realistische” kunstenaar. Zijn doel is om cultuurverschillen te overbruggen op een spiritueel niveau. Erkelens werkte ook aan een serie olieverfschilderijen over Indonesië. Op zijn reizen daarheen raakte hij geïnspireerd door de Godin van de Liefde, de Kanjeng Ratu Kidul. In de plaatsen Parang Tritis, Plabuan Ratu, Jogyakarta en Solo, nam hij deel aan veel spirituele bijeenkomsten en ervaringen; bijvoorbeeld aan het hof van Solo werd hij uitgenodigd om een schilderij van de Njai Loro Kidul (Godin van de Zuid-Zee) aan te bieden aan de Soesoehoenan (Sultan). Het koninklijke feest van de Soesoehoenan en de prestaties van de heilige Bedaya dans hadden ook een blijvende indruk op Erkelens. In 1964 ontmoette hij Johfra en Diana Vandenberg. Het was Diana die hem overhaalde om zich op schilderen alleen te concentreren. Hij kreeg les van haar en ontwikkelde al vroeg zijn specifieke stijl, die continu verder ontwikkelde: hij ging zo door Magisch Realisme, Fantastisch Realisme en Archaïsch Realisme. In 1974 was hij een van de zeven Meta-Realisten. Zijn werk uit die periode toont invloed van Johfra, maar zijn werk is voortdurend onderhevig aan veranderingen. Hij schiep een serie schilderijen over het jodendom, Thailand, clowns en de laatste jaren werkt hij aan een serie welke in zijn vaderland Indonesië verschijnt. Vele bekende mensen hebben  zijn pad gekruist, zoals Britt Eckland ex-vrouw van Peter Sellers die ooit zijn tentoonstelling geopend heeft in Zandvoort. H.M. Koningin Juliana bezocht zijn tentoonstelling meerdere malen.

Arie_Zwart Hollandse_School