Hendrik Schaap (1878-1955)

Hendrik Schaap is geboren te Delft op 28 december 1878 en overleden te Rotterdam op 16 maart 1955. Hendrik Schaap woonde en werkte in Delft tot 1911, daarna in Rotterdam. Leerling van B.A. Bongers en Fr. Helfferich te Delft, daarna van de Technische Hogeschool aldaar o.l.v. A.F. Gips en Th. K. L. Sluyterman, vervolgens te Parijs leerling van de École des Arts Décoratifs. Schilderde en tekende (was ook leraar Middelbaar Onderwijs tekenen in de Maasstad) stadsgezichten (markten met figuren, oude straatjes met mensen), figuren enz. Gaf les aan J. Heesterman, L. Hoenevelt, J.H. Schaap en H. Schallenberg. Was lid van de Kunstkring ‘Delft’ en de Kunst Sociëteit te Rotterdam. Tekening(en) in Rijksprentenkabinet te Amsterdam

Klaas_Koopmans PietHem