Andries van der Sloot (1883-1955)

Andries van der Sloot is geboren in Schalsum op 14 maart 1883 en overleden in Leeuwarden 30 september 1955. Broer van Jentje van der Sloot en vader van Bouke van der Sloot. Woonde en werkte te Leeuwarden, Den Haag, Rijswijk (ZH) en vanaf 1909 in Leeuwarden. Leerling van de Akademie van Beeldende Kunst in Den Haag. Schilderde, tekende en etste voornamelijk landschappen. Werd wel ‘de schilder van het Friese landschap’ genoemd. Bestuurslid van de Boun Fan Fryske Keunstners.

 

* Grafisch werk *

Asperen 19e_eeuw