Johan Hemkes (1894-1988)

Johannes (‘Johan’) Hemkes, geboren te Schalsum (Friesland)  in 1894,  overleden in Bilthoven in 1988. Van 1921 tot 1966 maakte hij houtsneden, aquarellen, litho’s en ruim 400 etsen. Hij maakte vooral  landschappen (de meren in Friesland), stadsgezichten en paddestoelen. In 1966 verhuisde naar Bilthoven, waar hij tot op hoge leeftijd nog etsen maakte. Hemkes was lid van ‘It Fryske Boun fan Kunstners’, Arti et Amicitiae, St. Lucas, De Onafhankelijken en De Grafische. Als lid van deze verenigingen nam hij deel aan tentoonstellingen in binnen- en buitenland.

Toon_de_Jong3 Willem_de_Zwart